• Назад За ръководителите

  За ръководителите

  Назад

  За ръководителите на компаниите от първостепенна важност е фирмените пътувания да бъдат организирани съобразно очакванията им и да се осъществяват безпроблемно.

   

   

   

  Ръководителите на компаниите рядко са пряко ангажирани с работата на доставчика на туристически услуги и за тях от първостепенна важност е фирмените пътувания да бъдат организирани съобразно очакванията им и да се осъществяват безпроблемно.

  Сред преките ползи за ръководителите са:

  • Спазване на травъл политиката на компанията и помощ в нейното изграждане и развитие;
  • Оптимизиране на разходите на компанията за пътувания, срещи, мероприятия и др.;
  • Професионално управление на бюджета за пътуване;
  • Предоставяне на допълнителни безплатни социални придобивки за служителите;
  • Запазване конфиденциалност на информацията;
  • Ползване на система за управление на потреблението (следи за регулярни пътувания, разходи по дестинации, отдели и служители; предоставя пълна статистическа информация)

   

  By Kiril Lazarov

By Kiril Lazarov