• Назад За организиращите пътуванията

  За организиращите пътуванията

  Назад

  Познаваме отлично очакванията на отговорните служители за тази дейност.

  Ползи за служителите организиращи пътуванията

  Пряко заетите служители в компаниите, които отговарят за организацията на пътувания познават отлично бизнеса и имат конкретни очаквания, свързани със спестяване на време, предоставяне на професионално консултиране и оптимизиране на разходите за пътуване. Водейки се от тези цели, екипът на Usit Plus предлага:

  • Специализиран консултант, отговарящ за всички ползвани услуги от клиента;
  • 24/7 връзка с представител на Usit Plus;
  • Използване на удобни форми на комуникация;
  • Подпомагане при извънредни ситуации;
  • Обучение в туристическата индустрия;

   

  By Kiril Lazarov

By Kiril Lazarov