• Назад За финансовите отдели

  За финансовите отдели

  Назад

  Ясна отчетност, коректни документи, възможности за справки, гъвкави методи на разплащане.

   

   

   

  Ползи за финансовите отдели

  За финансовите отдели от първостепенна важност са ясната отчетност, коректните документи, възможностите за справки и анализи и гъвкавите методи на разплащане.
  Спазваме изцяло разпоредбите на българското законодателство относно документирането, отчитането и данъчното третирането на услугите в туризма и по този начин осигуряваме защита на нашите клиенти от некоректни практики.

  Основните ползи за финансовите отдели са:

  • Изготвяне на регулярни отчети и справки, позволяващи задълбочени анализи за всички потребявани услуги;
  • Предоставяне на напълно прозрачно отчитане, съобразено със законодателството;
  • Изпращане на електронни, единни отчетни документи;
  • Използване на гъвкави методи за разплащане;
  • Подготовка на командировъчни документи (при изискване от клиента);

   

  By Kiril Lazarov

By Kiril Lazarov